سیاست

وزارت خارجه: مردم از سفرغیرقانونی به سعودی اجتناب ورزند

کابل 8 دلو باختر

سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در ریاض پایتخت عربستان سعودی از اتباع افغانی میخواهد تا از سفربه گونه غیر قانونی به سعودی اجتناب نمایند.

دفتر سخنگوی وزارت امور خارجه به قول از منابع سفارت افغانی درریاض خبر میدهد  تعدادی از افغانها با پرداخت مبلغ گزاف با رهنمایی تعدادی از قاچاقبران انسان با اسناد جعلی ظاهراً با ویزه کار از طریق پاکستان به عربستان انتقال می یابند که تعدادی زیادی از این گونه افراد در  مسیرراه از سوی پولیس سعودی شناسایی و زندانی گردیده اند.

سفربه گونه قاچاقی در سعودی درکنار آنکه یک مشکل اقتصادی به خانواد های محسوب میشود و از جانب دیگر اعتبار  افغانستان را زیرسوال میبرد از آن هاییکه حفظ منافع شهروندان کشور در بیرون یکی از وظایف وزارت امورخارجه میباشد بناً آن وزارت از مردم کشور میخواهد تا غرض حفظ منافع خود و کشورشان از سفر غیر قانونی به کشور های دیگر خود داری نمایند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا