اخبارجامعه

وزارت زنان در پی ایجاد فرصت های کاری برای زنان ترکمن است

 کابل/ ۲ دلو /باختر

سرپرست وزارت امور زنان و مشاور رییس جمهوری در امور قومی٬ در یک دیدارکاری٬ روی ایجاد فرصت شغلی و تحصیلی برای زنان ترکمن به بحث پرداختند.

به گزارش آژانس باختر؛حسینه صافی سرپرست وزارت امور زنان بامحمد اسحاق بهمن، مشاور رییس ی در امور قومی در ملاقات کاری روی ظرفیت سازی و ایجاد  فرصت های کاری و شغلی برای زنان ترکمن به بحث پرداختند.

این در حالیست که در طول سال های اخیر٬ فرصت های کاری از زنان ترکمن که بیشتردر صنعت قالین بافی  مشغول بودند ،گرفته شده است.

سرپرست وزارت  امور زنان و مشاور رییس جمهوری در امور قومی در این دیدار کاری روی احیای ظرفیت هایی که در گذشته زنان ترکمن به آن دسترسی داشتند و  و ایجاد ظرفیت های تازه و زمینه سازی  فرصت های شغلی و تحصیلی برای  آنان به بحث پرداختند.

 سرپرست وزارت امور زنان متعهد شد که آن وزارت٬ در زمینه فراهم سازی فرصت های تحصیلی و شغلی برای زنان ترکمن و رشد ظرفیت های موجود و ایجاد ظرفیت های تازه برای زنان صعنت گر ترکمن  تلاش خواهد کرد.  زیوری

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا