آموزش

وزارت معارف به شماری ازمکاتب خصوصی توصیه صادر کرد

کابل / 13 قوس / باختر
وزارت معارف به شماری ازمکاتب خصوصی شهرکابل که از فیصله های این وزارت تخطی‌ کرده بودند، مکاتیب توصیه صادرکرد.
به گزارش آژانس باختر؛ درجریان بررسی گروه نظارت و ارزیابی ریاست معارف شهر کابل، 235 مکتب خصوصی که درنواحی مختلف شهرکابل فعالیت دارند ودست به تخطی‌ زده بودند و خلاف فیصله های رهبری وزارت معارف چون: نداشتن سیستم تسخین صنوف، اخذ مکمل فیس برج قوس، اخذ امتحان پیش ازموقع و رخصت کردن شاگردان پیش ازموعد تعیین شده؛ عمل کرده بودند، وزارت معارف به این مکاتب رسماً ذریعۀ مکتوب توصیه صادر وهدایات‌ لازم ارائه کرد.
همچنان گروه نظارت حوزه‌های تعلیمی ، درجریان بررسی مکاتب خصوصی شهر کابل ، در رابطه به تخطی‌های موجود، برای مسوولان مکاتب مذکورتفهیم کردند و از نزد آنان استحضاری نیز اخذ کردند.
احمدضیا احمدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا