اقتصاد

وزیراحیاوانکشاف دهات: شش هزارپروژه انکشافی ازطریق برنامه ملی میثاق شهروندی درکشور درحال اجرا می باشد.

کابل 20 حوت باختر
پوهنمل مجیب الرحمن کریمی ، وزیراحیاوانکشاف دهات ، امروز درنشستی که به هدف بررسی دست آوردهای برنامه ملی میثاق شهروندی برگزارشد ،گفت که ازطریق این برنامه شش هزارپروژه در سراسرکشور درحال اجرا می باشد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، این نشست درمورد بررسی برنامه های میثاق شهروندی ایجاد هماهنگی میان نهاد های ذیربط و معینان وزارت های مالیه ، احیا وانکشاف دهات ، معارف ، صحت عامه ، زراعت ، آبیاری و مالداری، اداره مستقل ارگانهای محلی ، والی و ولسوالان و لایت کابل ، بانک جهانی و مسوولان برنامه میثاق شهروندی با حضورداشت 300 اشتراک کننده درکابل برگزارشد.
وزیراحیاوانکشاف دهات با ارائه گزارش در پیوند به این برنامه خواستارهماهنگی لازم نهادهای ذیربط در قریه ها ، محلات و ولایت ها درحال تطبیق می باشد.
او همچنان افزود تاکنون بیشتراز 10000 شورای انکشافی قریه ایجاد شده است بیش از6000 پروژه انکشافی درحال اجرامی باشد که کاریک تعداد آن تکمیل شده است و حدود 13 میلیارد افغانی برای تطبیق این پروژه ها تعهد شده است که بیش از 7 میلیارد آن به شورا ها انتقال شده است و 97 فیصد بودکه آن درسال 1397 مالی به مصرف رسیده است که درمجموع بیشتراز7 میلیون تن ازامکانات این پروژه مستفید شده اند.
وزیراحیاوانکشاف دهات درمورد برنامه های فرعی وجه نقدی حفظ ومراقبت و اعمار ذخیره گاه  غله در9 ولایت تماس گرفت و گفت این برنامه بازهزینه 33،3 میلیون دالردرحال تطبیق می باشد .
به گفته وی بیش از 4 هزارذخیره گاه غله به ارزش 63 میلیون افغانی ازطریق کمک مردم درقریه ها ایجاد شده است که درمجموع بیش از 7 هزارخانواده مستحق از این طریق کمک به دست آورده اند و برای تداوم این ابتکار مردم ۹۳ جریب زمین زراعتی خویش را نیز وقف کرده اند تا حاصلات آن به بانک های غله انتقال یابد.
همچنان عبدالباقی پوپل ، معاون شاروالی های اداره مستقل ارگانهای محلی در مورد دستاورد های برنامه ملی میثاق شهروندی در شهر ها صحبت کرد و گفت: «برنامه ملی میثاق شهروندی از طریق معاونت شاروالی ها در چهار شهر تا اکنون به ایجاد ۷۶۶ شورای انکشافی پرداخته است  که در حدود ۷۱۶ پروژه انکشافی به سهم ۲۵٪ مردم یا در مرحله اجرا است و یا هم تکمیل  شده است که در مجموع بیش از یک میلیون تن ازاین طریق مستفید شده اند». وی همچنان اذعان کرد که در نواحی تحت پوشش این برنامه در حدود ۲۶٪ تزیید عواید در سال ۱۳۹۷ صورت گرفته است و در بخش شهری این برنامه ۹۲٪ بودجه به مصرف رسیده است.
قراراست  در روز دوم این نشست  کمیته های کاری میثاق شهروندی به سطح ولایت ها و ولسوالی های کابل نیز ایجاد شود. هدف از ایجاد این کمیته ها هماهنگی میان  شوراهای انکشافی قریه با واحد های اداری شرکای کاری برنامه ملی میثاق شهروندی در ولسوالی ها و ولایات می باشد .
برنامه ملی میثاق شهروندی یکی از برنامه های ملی بین الوزارتی حکومت می باشد که درسال ۱۳۹۵ توسط محمد اشرف غنی رئیس جمهورکشور، افتتاح شد. این برنامه برای ۱۰ سال برنامه ریزی  شده است که خدمات معیاری  در بخش روستایی (۱۲۳ ولسوالی، ۳۴ ولایت) درعرصه دسترسی به آب آشامیدنی، معارف، صحت، سرک های روستایی، سربندها، سیفون ها و ذخیره گاه های آب، کانال های آبیاری و دیوارهای استنادی، ساخت پل و پلچک، فراهم آوری برق و همچنان در بخش شهر به  شمول هرات،قندهار ، جلال آباد و مزارشریف) خدمات توسعه سرک و جویچه ها، پارک و ساحات تفریحی، مدیریت فاضلاب، شماره گذاری خانه ها، پروژه های معیشت برای زن ها و دسترسی به زیربناهای شهری فراهم می سازد.فهیم

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا