سیاست

وزیردفاع فرانسه خروج زود هنگام از افغانستان را رد کرد

کابل 2 دلو باختر

وزیردفاع فرانسه میگوید شخص که به روز جمعه(4) منسوب اردوی آن کشور را در ولایت کاپیسا کشت وابسته به گروه طالبان است.

به گزارش آژانس اطلاعاتی باختر، جیراد لانگوی وزیر دفاع فرانسه که در پایگاه عساکر کشور در ولایت کاپیسا سخن میگفت اظهارداشت که عبدالصبور(21) ساله که اکنون در قید است از دوماه به اینطرف در اردوی ملی جذب گردیده و قبل از آنکه  به اردو بپیوندد مدتی را در پاکستان سپری نموده است. اوگفت عبد الصبور از سوی گروه طالبان گماشته شده بود تاعساکر فرانسوی را به قتل برساند.

 وزیردفاع فرانسه دراین رابطه توضحیات بیشتر نداد مگر گفت فرانسه در قبال افغانستان تعهد دراز مدت دارد او خروج زود هنگام عساکر کشورش را از افغانستان رد کرد.

به روز جمعه سی جدی یک عسکر افغان حین آموزش نظامی در یک پایگاه نظامی فرانسویان در ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا برمربیون خود شلیک کرد، چهار منسوب اردوی فرانسه راکشت و شانزده تن دیگر شان را زخمی  ساخت.

این حادثه واکنش تند مقامات فرانسوی را در قبال داشت و نیکولای سازکوزی رئیس جمهور فرانسه وزیردفاع اش را غرض تحقیق  موضوع به کابل فرستاد.

فرانسه در حال حاضر  3800  عسکر در چوکات نیروهای بین المللی  در افغانستان دارد که عمدتاً در ولسوالی سروبی کابل وولایت  کاپیسا مستقراند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا