سیاستاخبارTOP

وزیر مالیه برکنار شد

کابل/ 4دلو/ باختر

ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری در خبرنامه‎ یی گفته است که محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان دراحکام جداگانه عزل عبدالهادی ارغندیوال وزیر مالیه و توظیف محمد خالد پاینده را به حیث سرپرست وزارت مالیه منظور کرده است.

در خبرنامه همچنان گفته شده است که در حکم مقام عالی ریاست جمهوری دلایل عزل وزیر مالیه تعلل در جمع آوری عواید، عدم همکاری با هیئت مشترک بررسی مقرری های غیر قانونی در وزارت مالیه و مانع شدن از این بررسی ها، ضعف مدیریتی، عدم تعهد به ارزش های حکومتداری خوب و رعایت نکردن مادۀ ۷۷ قانون اساسی کشور در وظایف محوله و سرپیچی از احکام و هدایات مقام عالی ریاست جمهوری، ذکر شده است. مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان بر اساس فقره ۱۱ ماده ۶۴ قانون اساسی کشور عزل عبدالهای ارغندیوال وزیر مالیه و توظیف محمد خالد پاینده را به حیث سرپرست این وزارت، منظور کرده است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا