سیاستاخبارجامعه

وزیر کار و امور اجتماعی:  برای بیش از ۱۲ هزار تن فرصت آموزش های فنی-حرفه یی فراهم شده  است

کابل/ 6 دلو/ باختر

وزیر کار و امور اجتماعیی می گوید که در سال 1399 برای بیش از دوازده هزار تن فرصت آموزش های فنی- حرفه یی  فراهم شده است .

به گزارش خبرنگار آژآنس باختر؛ صدور۱۳۴۰۰ جواز کار به اتباع داخلی و ۷۱۴۳ جواز به اتباع خارجی، راه اندازی سروی ملی تقاضای بازار کار و تهیه مواد آموزشی برای ده حرفه، از فعالیت های عمده وزارت کار وامور اجتماعی درعرصه کاریابی واشتغال زایی در سال مالی ۱۳۹۹ است.

بشیر احمد ته‌ینج، وزیر کار وامور اجتماعی امروز  در برنامۀ حسابدهی دولت به ملت گفت:  حمایت از ۹۳۱۸ کودک يتيم در ۶۸ پرورشگاه خصوصي و دولتي، افتتاح، پیگیری، تجهیز و نظارت اعمار ۲۸ پرورشگاه در سطح مرکز و ولایت ها، ترمیم اساسی پرورشگاه های مرکزی، جلب حمایت و مساعدت نهادها، مؤسسات و افراد خیّر، افتتاح حساب های بانکي براي کودکان پرورشگاه‌ها وانکشاف معيارها براي ايجاد پرورشگاه‌هاي خصوصی، از دست آوردهای اساسی وزارت کار در امور پرورشگاه ها می باشد.

او همچنان گفت که فعال نگهداشتن و تنظیم روند فعالیت ۴۶۰ کودکستان در مرکز و ولایت ها، ارائه خدمات انکشاف دوره اولیه کودکی به ۱۷۵۰۰ کودک واجد شرایط در کودکستان های مرکز و ولایت ها، ترتیب و تطبیق طرح بازگشائی مجدد کودکستان ها بعد از قرنطین پنج ماهه، برنامه ها و رویکردهای جدید آموزشی برای ۶۰۰ معلم و مدیر کودکستان‌ها و شیرخوارگاه های دولتی و خصوصی، از فعالیت های اساسی وزارت کار و امور اجتماعی در امور کودکستان ها در سال مالی ۱۳۹۹ است.

ته‌ینج، تصریح کرد که وزارت کار وامور اجتماعی در سال مالی ۱۳۹۹ جمعاً در ۷ پروژه فعالیت داشته است که شامل پروژه اعزام کارگران به خارج از کشور، برقی کردن وزارت، مصوونیت اجتماعی، برنامه ملی انکشاف مهارتها، آموزش های فنی- حرفوی افغان- هند و پروژۀ ۱۱ ولایت سرحدی می شود که از این میان ۵ پروژه آن تکمیل شده است.

 او گفت: رشد و ترویج کار شایسته برای همه از طریق انکشاف بازار مؤثر کار، کاهش خطر فقر از طریق انکشاف مصوونیت اجتماعی، کاهش فقر و انزوای اجتماعی از طریق انکشاف فعالیت های حمایه یی اجتماعی، تقویت شبکه خدمات مراقبت اجتماعی به منظور مصونیت کودکان، نو جوانان، کهن سالان وتقویت آگاهی های اجتماعی در مورد اقشار و اشخاصی که از نظر اجتماعی منزوی می باشند، اهداف اساسی وزارت کار وامور اجتماعی را تشکیل می دهد.

وزیر کار وامور اجتماعی تأکید کرد که وزارت کار وامور اجتماعی تلاش هایی را به هدف مبارزه با فساد اداری نیز انجام داده است که از آن میان می توان از ایجاد کمیتۀ شناسایی نقاط معروض به فساد اداری در سطح وزارت، طرح برنامۀ جامع و کلی مبارزه با فساد اداری برای سال مالی ۱۴۰۰، تعقیب و پیگری فعالیت های تحقق یافته برنامه عمل مبارزه علیه فساد اداری و ارائه آن به کمیته مبارزه علیه فساد اداری و نظارت از فعالیت‌های مؤسسات، مراکز حمایه یی، پرورشگاه‌ های دولتی و خصوصی، یاد آوری کرد.

این وزارت از مجموع بودجۀ انکشافی خود توانسته است ۸۳.۵ درصد آن را مصرف کند. برمک بامی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا