صحت

وضعیت صحی در افغانستان رو به بهبود است

کابل باختر  7 حوت
وزارت صحت عامۀ ، امروز نتایج ارزیابی ملی صحت را طی نشستی اعلام  کرد
داکتر فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامۀ کشور نتایج این ارزیابی را نوید بخش خواند وگفت که این ارزیابی نشان می‌دهد، که وضعیت صحی مردم به ویژه مادران و نوزادان نسبت به سال‌های گذشته به گونۀ چشم‌گیر بهبود یافته است و راه اندازی این‌ گونه ارزیابی‌ها  ما را کمک می‌کند.
او گفت ، نتایج این ارزیابی  کارکردهای وزارت صحت عامه در پیوند به بهبود خدمات صحی نشان می دهد  ونیز  خلاء های که در زمینه وجود دارد روی آن کارصورت گیرد وزیر صحت عامۀ کشوربه  بخشی از این ارزیابی اشاره کرد و گفت:« کاهش مرگ‌ومیر مادران و نوزادان که یکی از اولویت‌های این وزارت می‌باشد . خوش‌بختانه در سال اخیر کاهش چشم‌گیری داشته است. در سال ۲۰۰۳ در هریک هزار ولادت زنده ۲۵۷ اطفال زیر پنج سال جان شان را از دست می‌دادند و اکنون این رقم به ۴۹ تن در هر یک هزار کاهش یافته است. هم‌چنان در مرگ و میر مادران نیز کاهش قابل ملاحظه  به وجود آمده است.
به گفته  وزیرصحت عامه: تعداد مراکز صحی در مقایسه با سال 2003 اکنون از ۷۰۰ نزدیک به ۴۰۰۰ هزار افزایش یافته  است و در سوء تغذی مزمن از ۶۰ درصد به ۳۶ درصد کاهش به وجود آمده است.
از سوی دیگر ۶۸ درصد مردم از مرکزهای صحی دولتی و ۲۸ درصد از مرکزهای صحی خصوصی استفاده می‌کنند. افزون بر این بخش دیگر این ارزیابی نشان می‌دهد که ۲۰ درصد خدمات واکسین و ۵۱ درصد مراقبت‌های قبل از ولادت در مقایسه با سال ۲۰۰۳ افزایش یافته است.
حسیب الله موحد معاون مسلکی ادارۀ احصائیه مرکزی ومعلومات گفت که این ارزیابی در هماهنگی با این اداره صورت گرفته  است و ارقام ارائه شده یک ارقام دقیق و قابل استفاده در داخل و بیرون از کشور می‌باشد.
این ارزیابی از ماه مارچ الی اگست ۲۰۱۸ توسط وزارت صحت عامه در هم‌کاری با ادارۀ ملی احصائیۀ مرکزی و دانشگاه «KIT » انجام شده است. در این ارزیابی با ۲۰ هزار خانواده مصاحبه شده است.  مومنه احمد یار.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا