اخبارصحت

ویروس کرونا کشنده است

کابل 5 قوس باختر

داکتر اکمل سمسور سخنگوی وزارت صحت عامه می گوید بیشترافراد ازموج دوم کرونا ترس کمتر دارند توصیه ها را کمتر مراعات می کنند در هفتۀ گذشته 43 فوتی داشتم که بیشترین رقم را در کشورما است.

داکتر سمسور بیان داشت که قبلا 36 شفاخانه برای تداوی افراد ویروس کرونا در کشور بود اما در حال  حاضر56 شفاخانه آمادۀعرضه خدمات صحی برای افراد مبتلا به ویروس کرونا است . همچنان در تمام شفاخانه های ولسوالی ها برای عرضۀ خدمات صحی  برای افراد که مبتلا به ویروس کرونا است از 5 تا 10 بستر را آماده شده است .

وی بیان داشت که تعداد تست ها و تشخیص کرونا را بلند بردیم که این هم برای مهار کردن ویروس کمک می کند که در یک روز تا 5 هزار ظرفیت تست کرونا را در کشور موجود است.

همچنان برای افراد که مبتلا به کرونا هستند و آنان قرنطین در خانه هایشان می باشند تیم صحی موظف شده اند که از آنان مراقبت کنند.

داکترسمسور گفت که در کشور 1020 دستگاه تنفسی مصنوعی است که فعلا از 20 فیصد آن در شفاخانه ها استفاده می شود و باقی 80 فیصد آن دراستاک است  که در موقع ضرورت از آن استفاده شود

وی افزود که با نظرداشت  نفوس نسبت به کشورهای  آسیا میانه بیشترین دستگاۀ تنفس مصنوعی را داریم.

سخنگوی وزارت صحت عامه افزود که در اداره های دولتی استفاده از ماسک را اجباری کردیم گر چه استفاده از ماسک 100  فیصد ما را از ویروس نجات نمی دهد ولی  شیوع ویروس را کمتر می کند . مومنه احمدیار

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا