امنیت

پاکسازی ده ها روستا در شاهراه ترینکوت- قندهار ازوجود طالبان

شهرقندهار18 دلو باختر
درحالیکه عملیات ضد هراس افگنی در شاهراه ترینکوت – قندهار ادامه دارد ، مقامات نظامی ازپاکسازی ده ها روستا در دوطرف این شاهراه از وجود هراس افگنان سخن می گویند.
این عملیات نظامی ازیک هفته به اشتراک صدها نظامی اردو و پولیس و حمایت قوای هوایی کشور راه اندازی شده است تا شود که پس از سالها شاهراه ترینکوت- قندهار ازوجود  هراس افگنان پاکسازی شود.
یک قومندان اردوی ملی درجنوب کشور به آژانس باخترگفت که درجریان یک هفته از آغاز این عملیات نظامی درکنار وارد شدن تلفات به طالبان ، ده ها روستا در دوطرف شاهراه ترینکوت – قندهار از وجود این هراس افگنان مسلح پاکسازی شده است.
اوگفت تا پاکسازی کامل شاهراه ترینکوت –قندهار ازوجود طالبان مسلح این عملیات نظامی ادامه خواهد داشت.
به اساس گزارش ها ، طالبان بخش هایی ازاین شاهراه را ماین گذاری کرده اند واین امر روند پیشروی نظامیان را با کندی مواجه ساخته است.
شاهراه ترینکوت – قندهار از سالها به این سو به دلیل حضور وفعالیت گروه طالبان به یکی از نا امن ترین شاهراه کشور مبدل شده است.
طالبان دراین شاهراه هر از گاهی دست به حمله های مسلحانه ، بازرسی موتر های مسافر بری و اذیت آزار مسافران و ماین گذاری ها دست می زنند.
مقامات نظامی درجنوب کشور می گویند که تلاش دارند تا با پاکسازی شاهراه ترینکوت – قندهار ، رفت و آمد مسافران و کاروان های تجاری را درامن وسهل سازند.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا