سیاستاخبار

پرداخت معاش آنانی که دارایی شان را ثبت نکرده اند به تعلیق در آمد

کابل/ 25قوس/ باختر

مسوولان ادارۀ ثبت و بررسی دارایی های ادارۀ امور گفته است: با آن که شمار زیادی از مقام های بلند پایۀ دولتی دارایی شان را ثبت کرده اند٬ مگر شمار از مقام ها و اعضای شورای ملی تاکنون دارایی های شان را ثبت نکرده اند، تادیۀ معاش آنان به حالت تعلیق در آمده است.

به گزارش آژانس باختر؛ عبدالودود بشریار، رییس ادارۀ ثبت و بررسی دارایی‌ها به رسانه ها گفته است: روند ثبت دارایی مامورین عالی رتبۀ دولتی ادامه دارد٬ اما شماری از مقام های حکومت و اعضای دو مجلس شورای ملی دارایی های شان را ثبت نکرده اند.

بربنیاد معلومات ادارۀ ثبت و بررسی دارایی ها، در حال حاضر معاش و امتیازات 400 مقام دولتی به شمول اعضای شورای ملی تعلیق شده است که دلیل این کار، ثبت نشدن دارایی های آنان گفته شده است.

رییس ادارۀ ثبت و بررسی دارایی ها تاکید کرده است که شماری از مقام های دولتی در هنگام ثبت دارایی های شان٬ معلومات نادرست را ثبت کرده اند که براساس قانون به نهادهای عدلی و قضایی  معرفی می شوند.

براساس معلومات ادارۀ ثبت و بررسی دارایی ها، تاکنون بیش از ۶۰ هزار فورم ثبت دارایی‌ پخش شده است. فورم ثبت دارایی‌ها دارای ۱۱صفحه است. در این صفحه‌ها مشخصات شخص، عنوان وظیفه، تاریخچه کاری،‌ مشخصات اعضای خانواده،‌ دارایی‌های قابل انتقال و غیرقابل انتقال،‌ فعالیت‌های خارج از وظیفه رسمی،‌ عاید،‌ قرضه و مصارف ثبت می‌شود.

روند ثبت دارایی‌های مقام ها و اراکین دولتی از سال ۱۳۸۸ به این طرف برای مبارزه با فساد آغاز شده است. جاوید

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا