اقتصاد

پروژه انتقال برق ازبکستان از طریق افغانستان به پاکستان مورد تائید کمیته اقتصادی شورای وزیران قرار گرفت

کابل باختر 20 جدی

جلسه کمیته اقتصادی شورای وزیران، بعد ازظهر امروز به ریاست محمد کریم خلیلی معاون رئیس جمهور و رئیس آن کمیته برگزار شد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس اطلاعاتی باختر ،در این جلسه نخست پروژه انتقال برق از کشور ازبکستان به پاکستان از مسیر افغانستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. با توجه به اهمیت اقتصادی این پروژه و نیز با درنظر داشت کمک آن به رشد و شکوفایی اقتصادی کشور و تقویت همکاریهای منطقه­ای، کمیته اقتصادی پروژه متذکره را در اصول و پرنسیب مورد تایید قرار داده و  وزارت انرژی و آب را در این ارتباط مکلف نمود پس از مطالعه مسائل تخنیکی و فنی این پروژه، آنرا جهت اخذ تصمیم به  جلسه عالی شورای وزیران ارائه نماید.

سپس اداره مرکزی احصائیه ضمن ارائه شاخصهای عمده اقتصادی و اجتماعی کشور در طی سال گذشته در بخشهای نفوس، تعلیم و تربیه، صحت، محاسبات ملی، زارعت، صنایع، خدمات، تجارت خارجی، انکشاف مالی، گزارشی از فعالیتهای این اداره در سال 1389 ارائه نمود. اعضای کمیته اقتصادی پس از طرح یک سلسله سوالات در ارتباط با شاخصهای متذکره؛ نظریات و پیشنهادات خود در این ارتباط ارائه نمودند.

کمیته، اداره مرکزی احصائیه را موظف نمود که با درنظر داشت نکات و پیشنهادات ارائه شده از سوی اعضا یکبار دیگر شاخصهای متذکره را مورد ارزیابی و بازبینی مجدد قرار داده و در یکی از جلسات کمیته اقتصادی طرح جامع تری را در این خصوص ارائه دارد. همچنین کمیته اقتصادی شورای وزیران کلیه ادارات دولتی و نهادهای خصوصی را موظف نمود تا در خصوص ارائه ارقام و آمار با اداره احصایئه مرکزی همکاری داشته باشند و از انتشار آمار و ارقام احصائیوی جلوگیری به عمل آورند.

در اخیر، وزارت تجارت و صنایع گزارش کمیسیون موظف را در رابطه با عضویت اتحادیه ها، انجمنها و سایر نهادهای خدماتی به منظور فعالیت ادارات متذکره به شکل اختیاری و داوطلبانه مورد بحث و بررسی قرار داد. اعضای کمیته اقتصادی پس از استماع گزارش متذکره آن را مورد تایید قرار داد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا