اخباراقتصاد

پروژه های زراعتی در بادغیس در آستانۀ بهره برداری قرار دارد

قلعه نو/ ۲۴عقرب /باختر

کار شبکه های زراعتی در بادغیس به شدت جریان دارد و قرار است که تا اخیر سال مالی به پایه اکمال برسد.

یک مسوول ریاست زراعت بادغیس به آژانس باختر گفت ،کار این پروژه ها که شامل ذخیره گاه های پیاز ،کچالو وکشمش و همچنان سرد خانه و دستگاۀ خشک کننده ترکاری و میوه است ،به زودی تکمیل می شود و به بهره برداری می رسد.

وی گفت که کار شمار از این پروژه ها تکمیل شده است و کار شماری دیگر به شدت جریان دارد و تا پایان سال مالی به بهره برداری سپرده می شود.خالقیار

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا