اخبارجامعه

پلی به درازای بیست وهفت متر در بغلان افتتاح شد

 پلخمری / 2 جدی / باختر

کار ساخت یک پل فلزی موتررو در مربوطات شهر پلخمری تکمیل شد وامروز مورد استفاده قرار گرفت.

انجنیر جمال آریا مسوول بخش انجنیری ریاست احیاوانکشاف دهات بغلان به خبرنگار آژانس باختر گفت که این پل  به هزینۀ سی میلیون افغانی به درازای بیست  وهفت  ونیم متر وپهنای هفت و نیم متردرمدت 9 ماه درساحۀ پروژه رهایشی دشت کرکر شهر پلخمری به کمک مالی وتخنیکی جی، آی ،زید آلمان ساخته شده است .

 وی افزود قبلا باشندگان ساحۀ رهایشی دشت کرکر به خصوص درهنگام بارندگی ها وسرازیر شدن سیلاب با مشکلات جدی مواجه بودند .

محمداکبربارکزی والی بغلان هنگام افتتاح این پل گفت : خوشحالم که امروز یک مشکل اساسی درمرکز بغلان رفع شد .

 والی بغلان روی حفظ ونگهداشت پل تاکید کرد و تطبیق پروژه های بیشتررا

درپرتوصلح سراسری دربغلان آرزو کرد. محفوظ حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا