جامعه

پنج پروژه در غور به بهره برداری رسید

غور 17 دلو باختر
پنج پروژه  آّب رسانی  دیروز در ولایت غور به بهره برداری سپرده شد.
انجنیر محفوظ الله فکور رییس احیا وانکشاف دهات  غور به آژ انس باختر گفت که این پروژه ها شامل آب آشامیدنی ، نصب سیستم سولری ، اعمار ذخایر آب  آشامیدنی در روستا  های شهید جلال  ، لقمان آباد ولسوالی دو لینه و همچنان اعمار یک شبکه آب آ شامیدنی با نصب سیستم سولری درروستا سنگ بار  ولسوالی  فیروز کوه و اعمار دو دیوار محافظوی  برای چاه ها و چشمه ها به درازای  پنجاه متر در قریه های سنگ بار فیروز کوه و لقمان آ باد آن ولسوالی میشود که به هز ینه  هفت میلیون  افغانی و پا نزده فیصد سهم مردم از بودجه انکشاف دهات تمویل شده است که یکهزارو دو صد خانواده از نور برق و آّب آشامیدنی  مستفید می شوند .  شکریه

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا