اخبارآموزش

پوهاند داکترسلطانی درگذشت

کابل/ ۲۲ عقرب/ باختر

پوهاند داکتر عبدالواسع سلطانی استاد پوهنتون طبی کابل امروزوفات کرد.

پوهاند سلطانی ازاستادان مجرب دیپارتمنت داخلۀ پوهنتون طبی کابل بود، بخش زیادی ازعمرش را درتدریس برای محصلان پوهنتون طبی کابل وقف کرد و از او شاگردان زیادی درعرصۀ طبابت کشوربه جا مانده است.

پوهاند سلطانی درسال ۱۳۴۱ تولد شد و درسال ۱۳۶۴ ازپوهنځی طب پوهنتون آن زمان کابل فارغ شد و درسال ۱۳۷۰ عضو کادرعلمی آن پوهنځی شد.

پوهاند نجیب الله امرخیل معاون علمی پوهنتون طبی کابل گفت که پوهاند سلطانی درکنار این که استاد دانشمند وتوانا بود، مریضان زیاد بخش داخله را همه روزه معاینه و درمان می کرد و درشرایط سخت کرونایی هم به مداوای مریضان می پرداخت و خودش را دراین راه فدا کرد.

وی گفت که داکترسلطانی ازاثرمریضی یی که عاید حالش شده بود امروز به عمرپنجاه وهشت سالگی درگذشت.

اتحادیۀ سرتاسری استادان پوهنتون های کشور نیز با ارسال پیامی به آژانس باختر، مرگ پوهاند سلطانی را درعرصۀ طبابت کشورضایعه خواند.ختم/سادات

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا