اخباراقتصادجامعه

پیکارمبارزه با ملخ های صحرایی وبیماری های گیاهی درننگرهارآغازشد

جلال آباد/۲۵ قوس/ باختر

برنامه یی برای جلوگیری ازآفت رسی به کشتزارها درننگرهارراه اندازی شد.

درچارچوب این برنامه برای صد ها دهقان درپنج ولسوالی ننگرهارکارگاه هایی برپا شد و درآن مربیان شیوه های مبارزه با ملخ های صحرایی وبیماری های گیاهی را آموزش دادند.

انعام الله صافی رییس زراعت ننگرهاربه آژانس باخترگفت که دراین دور دوصدو بیست وپنج دهقان شیوه های مبارزه با آفت های گیاهی را فرا گرفتند.

این دهقانان مامور اند دیگر دهقانان را درزمینۀ راه های پیشگیری آفت های گیاهی برکشتزارها، آموزش دهند.

درپایان این کارگاه ها، دهقانان شرکت کننده، دارو هایی برای مبارزه با آفت های گیاهی دریافت کردند.

این درحالیست که آفت های گیاهی همه ساله کشتزارهای دهقانان دربخش هایی از کشوررا تخریب می کند.

وزارت زراعت می گوید که با آموزش دهقانان و توزیع داروها، می خواهند از آسیب رسیدن به کشتزارها دراثرآفت های گیاهی پیشگیری کنند.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا