جامعه

پیکار جمع آوری موادغذایی تاریخ گذشته وبی کیفیت در ننگرهار آغازشد

جلال آباد/ ۳۰ عقرب/ باختر
پیکار تازه یی برای جمع آوری موادغذایی تاریخ گذشته و بی کیفیت از فروشگاه های ننگرهار، امروز آغاز شد.
به اساس گزارش ها، گروه بررسی کنندۀ ریاست تجارت وصنعت ننگرهار در نخستین ساعت های روز توانستند یک صدوپنجاه کیلوگرام موادغذایی تاریخ گذشته و بی کیفیت را از فروشگاه ها جمع آوری وضبط کنند.
یک عضو این هیئت بررسی کننده به آژانس باختر گفت که پیکار آنان روزها ادامه خواهد داشت.
او به مالکان فروشگاه ها هشدارداد٬ چنانچه اقدام به فروش موادغذایی تاریخ گذشته و بی کیفیت بزنند با برخورد قانونی مواجه می شوند.
جزای تعیین شده به همچو فروشگاه ها٬ جریمۀ نقدی، بسته شدن دکان های شان برای مدت یک ماه و حتی بازداشت مالک این مراکز فروش است. ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا