فرهنگ

چهارده خبرنگاردختر دربغلان آموزش دیدند

پلخمری8حوت
کارگا آموزشی برای خبرنگاران دربغلان امروز پایان یافت.
همایون رستمی آمر اطلاعات ریاست اطلاعات وفرهنگ بغلان به خبرنگار آژانس باختر گفت که دراین کارگاه آموزشی که از جانب موسسه نی به همکاری ریاست اطلاعات فرهنگ بغلان تدویریافته بود خبرنگاران در زمینه اساسات خبرنگاری جندر وحل منازعات خانوادگی آموزش دیدند. قیوم

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا