امنیت

چهار آدم رباگرفتارشد

 

چهار آدم رباگرفتارشد

کابل 4 دلو باختر

پولیس کابل از گرفتاری چهار فرد اختطاف کننده در شهر کابل خبردادکه یکتن از هشت سال بدینسو تحت تعقیب قرارداشت.

جنرال محمد ظاهر رییس تحقیقات جرایم جنایی زون 101 آسمایی ا مروز در یک کنفرانس خبری گفت، این دسته یی چهار نفری رافردی به نام عبد الصمد رهبری که سازماندهی هشت قضیه اختطاف را برعهده داشت نیز گرفتار شده است.

به گزارش خبر نگار آژانس اطلاعاتی باختراین مقام پولیس توضیح نمود که گرفتار شده گان، روزجمعه گذشته ، داکتر  شعور نیازی را از سرک دوم پروژه تایمنی  اختطاف نموده و در بدل رهایی وی از خانواده اش سه ملیون دالر امریکایی مطالبه نموده بودند، اما خانواده شعور  از پرداخت این  مبلغ خودداری کرده بودند.

به گفته پولیس تحقیقات جرایم جنایی، داکترشعور امشب با استفاده دومیخ زولانه و ولچک را بازکرده و از نزد آدم ربایان فرارکرده خود را به  پولیس حوزه یازدهم رسانید .

سپس پولیس وارد عمل شد و گروه را گرفتار کرد.

گفتنی است که افراد مذکور به خصوص عبدالصمد در چندین اختطاف وآدم ربایی دخیل بوده وپولیس از هشت سال در تعقیب آنها بود.

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا