اخبارجامعه

چهار هزار خانوادۀ بی جاشده در غور موادخوراکی دریافت کردند

فیروزکوه/ 15جدی/ باختر

مسوولان ریاست مبارزه با حوادث غورمی گویند: چهارهزار خانوادۀ بی جا شده در آن ولایت مواد خوارکی دریافت کردند.

یک مسوول ریاست مبارزه با حوادث غور به آژانس باختر گفت که این کمک‌  شامل؛ دوصد کیلو آرد و شش هزار پول نقد بود که به هر خانواده بی جا شده توزیع شد.

وی گفت: ریاست مبارزه با حوادث غور این کمک ها را در همکاری با دفتر سازمان غذایی جهان (WFP) برای چهارهزار خانواده یی که از اثر حوادث طبیعی و غیرطبیعی در جریان سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ از بخش های آن ولایت به  شهر فیروزکوه جابه جاشده بودند، توزیع شده است.  

وی افزود: این کمک ها بعد از سروی به هر خانواده موادخوراکی و پول نقد توزیع شد. نیلوفر دانش

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا