اخباراقتصادجامعه

 کارآموزان در بغلان سند فراغت به دست آوردند

 

پلخمری/ ۱۴ جدی / باختر

دوصد چهل کارآموز در بغلان از مرکز آموزشی حرفه های ریاست کار وامور اجتماعی آن ولایت امروزفارغ شدند.

سیدصالح صالح رییس کار وامور اجتماعی بغلان به آژانس باختر گفت که دوصدوچهل ویک تن به شمول یکصدوپنجاه زن ودخترکه مدت نه ماه حرفه های خیاطی ، شال بافی گلدوزی، قالین بافی ،ترمیم موبایل و فلزکاری را آموختنه اند اسناد فراغت شان را به دست آوردند.

رییس کار وامور اجتماعی بغلان می گوید، هدف از راه اندازی این دورۀ آموزشی اشتغال زایی برای افراد بیکاروکاهش خشونت علیه زنان و دختران است.

منبع افزود که در نظراست برای بیش از یکهزار جوان بیکار دیگر نیز زمینهٔ آموزش حرفه ها فراهم شود.
محفوظ حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا