اخبارتکنالوژی

کاردرادارات ترافیک کوتاه و ساده میگردد

کابل باختر/ 25/ قوس
وزارت امور داخله به منظور عصری سازی سیستم ترافیک و جلوگیری از جعل و تذویر اسناد تفاهمنامه همکاری با وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی امضاء کرد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، برمبنای این تفاهمنامه تمام اسناد وسایط برقی خواهد شد.
ویس احمد برمک وزیر امور داخله هنگام امضای این تفاهمنامه گفت: هدف از این تفاهمنامه جلوگیری از جعل و تذویر اسناد وسایط لایسنس وجلوگیری از ورود موتر های بدون اسناد میباشد که با ایجاد سیستم برقی شفافیت درامورترافیک به بار خواهد آمد.
او گفت این تفاهمنامه برای دوسال خواهد بود وتمام تجهیزات را وزارت مخابرات مساعدو تهیه می نماید که تا سه ماه بعد فعال خواهد شد و با این سیستم وسایط بنام خود شخص ثبت میگردد و  گمرکات بنادر و ترانسپورت به این سیستم وصل میشود.
برمک از مردم خواست تا بخاطر جلوگیری از جعل تذویر و فساد دراین راستا همکاری نمایند.
بعداً شهزاد گل آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی گفت: با به کار گیری این سیستم روند اداری درادارات ترافیک را کوتاه و ساده خواهد ساخت و شفافیت را ایجاد خواهد کرد.
وزیرمخابرات و تکنالوژی معلوماتی درمورد موثریت سیستم متذکره افزود که  با ایجاد این سیستم درتمامی گمرکات کشور و وصل آن به سیستم مرکزی ترافیک ، وصل ادارات ترافیک با مرکز و تمامی ادارات ذیدخل ، دیجیتل سازی اسناد آرشیف شده حادثات وجواز رانندگی ، مرکز واحد برای عرضه خدمات عامه ازجمله اهداف اساسی این تفاهمنامه است .
ایجاد سیستم الکترونیکی جامع مرکزی برای سیستم ترافیک درسطح افغانستان ، سهولت های قابل ملاحظه همچون ، صدور جواز سیر ، جواز رانندگی ، تکس لین ، رودپاس الکترونیکی ، ساده سازی پروسه های ارائه خدمات عامه مربوط به ریاست عمومی پولیس ترافیک و مدیریت های ترافیک کشور را دربرخواهد داشت.   ختم/ بهزاد …ک..م

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا