اخبارصحت

کارزار تطبیق واکسین پولیو درجوزجان آغاز شد

شبرغان / 28 جدی / باختر

محمد هاشم رییس، والی جوزجان دور سوم خزانی کار زار واکسین پولیو یا فلج کودکان را با چکاندن دوقطره واکسین به دهن یک کودک امروز آغاز کرد.

 داکتر محمد یاسین همراه، مسوول معافیت کتلوی ریاست صحت عامۀ جوزجان به آژانس باختر گفت که در این دور که پنج روز ادامه خواهد داشت، بر یکصدو ده هزار کودک زیرپنج سال واکسین پولیو تطبیق می شود.

به گفتۀ وی این کارزار به شکل خانه به خانه در مرکز و ولسوالی های جوزجان تطبیق می شود .

 این کارزاردر حالی تطبیق می شود که داکتر عبدالغفار خوشیوال رییس صحت عامۀ جوزجان از موجودیت دو واقعۀ مثبت مرض پولیو یا فلج کودکان در دو ولسوالی ناامن آقچه و منگجک جوزجان خبر داده است .

به گفته وی، نسبت نا امنی ها در دو دورۀ گذشته کارزار، درسال جاری بربیشتر از پنجاه هزار کودک واجد شرایط واکسین پولیو تطبیق نشد. محفوظ حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا