اخبارصحت

کارکردهای مسوولان مراکز صحی در امر مبارزه با ویروس کرونا مورد ارزیابی قرار گرفت

کابل/ 7جدی /باختر

داکتر احمد جواد عثمانی وزیر صحت‌عامه در نشستی از راه دور کارکردهای مسوولان ادارات صحی را در امر مبارزه با ویروس کرونا مورد ارزیابی قرار داد.

وزیر صحت‌عامه گزارش های کاری رییسان صحت‌عامه سمنگان و هلمند در امر مبارزه با ویروس کرونا و بهبود عرضه خدمات صحی را استماع کرد و هدایت داد تا به خاطر حل چالش های کاری در این ولایت ها با مسوولان موسسه تطبیق کننده خدمات صحی مربوط در تماس شده و در قسمت حل آن اقدامات جدی وعملی کنند.

داکترعثمانی به خاطر جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا در کشور به مسوولان هدایت داد تا کارزار دوهفته ای را جهت استفاده از ماسک از سوی شهروندان در کشور راه اندازی کنند و به خاطر آگاهی دهی بیشتر در این مورد ومراعت کردن نکات صحی کلیپ های آموزشی ویدیوئی را نیز تهیه و از صفحات رسمی و شخصی به دست نشر بسپارند.

 مسوولان کمیته های تخنیکی مبارزه با ویروس کرونا در مرکز گزارش های کاری خود را به وزیر صحت‌عامه ارائه کردند  و به خاطر بهبود امورات کاری خود نظریات خود را نیز شریک کردند. مومنه احمدیار

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا