اقتصاد

کار بازسازی فارم تحقیقاتی پوزه ایشان اغازشد

کابل باختر 2دلو

  کار پروژه باز سازی فارم  تحقیقاتی پوزه ایشان با استفاده از بودجه انکشافی  وزارت زراعت وآبیاری کشور آغاز گردید.

  شاه محمد امر فارم تحقیقاتی پوزه ایشان به آژانس اطلاعاتی باختر  گفت، پروژه متذکره شامل  هموار کاری واحداث سرک  در پنجاه  جریب زمین فارم تحقیقاتی پوزه ایشان بوده که به مصرف  مجموعی  مبلغ یک  ملیون و هشتصد هزار افغانی از بودجه انکشافی وزارت زراعت وآبیاری  طی مدت دوماه تکمیل خواهد شد .

 به گفته آمر فارم تحقیقاتی  پوزه ایشان موازی یکصدو پنجاه جریب فارم متذکره  قبلا" از جانب وزارت زراعت هموار و قرار است که متباقی دوصدو شصت و هشت جریب دیگر آن درسال 1391 به کمک مالی کشور فرانسه هموار گردد .

 موصوف  اضافه نمود عنقریب  کار اعمار دیوار احاطه  فارم به طول  دوهزار متر نیز آغاز خواهد شدکه با تکمیل هموار کاری و دیوار احاطه فارم، زمینه تحقیقات  بیشتر تجارب زراعت در این فارم مهیا وجلو گشت و گزار  مواشی و افراد غیر مسوول  در این فارم قطع  خواهد شد.

  فارم تحقیقاتی پوزه ایشان درسال  1347 در ساحه چهارصد و شصت وهشت جریب زمین  ازجانب وزارت زراعت احداث که محل خوب تحقیقات تجارب زراعتی  درولایت بغلان محسوب میگردد .

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا