اخباراقتصاد

سه کیلومتر سرک در بغلان افتتاح شد

پلخمری/ 2 قوس/ باختر

سه کیلومتر سرک کانکریتی با آبرو های آن از قریه فلول الی ساحه هزارۀ  ولسوالی بورکه‌ بغلان تکمیل شد و امروز به بهره برداری رسید.

وزارت احیا و انکشاف دهات درخبرنامۀ یی که به آژانس باخترارسال کرد، نگاشته است، این سرک به هزینۀ‌ ۲۴ میلیون افغانی به همکاری برنامۀ ‌ملی راه‌ سازی روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات تکمیل شده است و به بهره برداری سپرده شد.

این سرک  بیش ازسه هزار خانواده را به مراکز خدمات اولیه وصل کرده است.حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا