صحت

کاهش چشم گیر مرگ و میر مادران و نوزادان در افغانستان

کابل باختر
دریک سروی یی که درسال دوهزارهژده از سوی سازمان صحی جهان  انجام شد کاهش چشمگیری مرگ میر ماداران و نوزادان را در افغانستان نشان داد .
این سروی در حالی انجام می شود که شماری از مادران در ولسوالی ها و قریه های دوردست زندگی می کنند و به مراکز صحی دسترسی کامل ندارند ویا رسم رواج ناپسند دامنگیر آنان میباشد .
مریم مادری است که در هنگام حاملگی کارهای سنگین خانه را انجام میداد و نمی دانست که سبب مرگ خود ویا کودکش می شود .
مریم می گوید:" من از قریه قادرخیل ولسوالی جبل السراج ولایت پروان هستم و چهار کودک دارم ."
مریم می افزاید که  تا صنف شش مکتب خوانده است و بعدأ توسط اعضای خانواده اش به وی اجازه رفتن به مکتب داده نشده است.
او اضافه می کند که در خانواده یی که زندگی می کند به او اجازه رفتن به نزد داکتر را نمی دهند چون رفتن نزد داکتر را ننگ میدانند .
وی علاوه می کند که رسم و رواج در خانواده وی چنین نیست که زنان حامله نزد داکتر بروند وکودک به دنیا آورد، کودکان باید توسط دایه در خانه تولد شوند .
مسوولان وزارت صحت عامه می گوید که افغانستان درسال 2003 بلند ترین آمار مرگ میر مادران ونوزادان را در سطح جهان داشت.
به گفته آنان  بدخشان ولایتی بود که مرگ ومیر بیشترمادران و کودکان را نسبت به سایر ولایات داشت . در سال 2003 در هر یکصد هزار مادر یک هزاروششصد تن آنان از اختلال ولادی جان می دادند که خوشبختانه این رقم درسال 2018 به 153 تن کاهش یافت.
مسولان صحت عامه می افزایند،  سروی یی که در سال 2015 انجام شد در هریک هزار نوزداد پنجاه وپنج تن آنان سن پنج سالگی  را تکمیل نمی کردند و جان می دادند .
اما این رقم وفیات کودکان در سال 2018 به چهل ونه اعشاریه شش کودک کاهش یافته است.
وزارت صحت عامه عوامل کاهش مرگ میرمادران وکودکان را درکشور دسترسی بیشتربه خدمات صحی در سطح ولسوالی ها وساحات دور دست وتربیه قابله ها و کارکنان صحی می داند.
همچنان این وزارت سیستم رجعت دهی ، آموزش دایه های محل ، رعایت حفظ الصحه و وقایه از میکروب ها را نیز از عوامل کاهش مرگ و میرمادران و کودکان می خواند.
داکتر زلیخا انوری رییس صحت و باروری وزارت صحت عامه می گوید که مرگ میر مادران در افغانستان در یک دهه  قبل یک رقم درشت را درسطح کشور نشان می داد  که خوش بختانه به اثرتلاش های دولت افغانستان و وزارت صحت عامه همراه با شرکای ملی وبین المللی دراین رقم اکنون کاهش چشم گیر به میان آمده است .
او گفت، هدف سازمان صحی جهان تا سال دو هزار سی این است که کشور هایی که رقم مرگ میر مادران و نوزادان در آن بلند است کاهش یابد .
او بیان داشت که وزارت صحت عامه کشور در قسمت کاهش مرگ میر ماداران و کودکان به کمک جامعه جهانی برنامه های دراز مدت و کوتاه  مدت داشت که  در دراز مدت ما قابله ها را آموزش دادیم که از پنجصد قابله امروز به بیش از شش یا هفت هزار قابله رسیده است ، تعداد مراکز صحی افزایش پیدا کرده است به تعداد کارکنان صحی آموزش دیده نیز افزود شده است . 
نهاد هایی که با صحت عامه کشور همکاری دارند ، موسسات ملی و بین المللی میباشد که موسسات غیر انتفاعی هستند و موسسات بین المللی مثل سازمان صحی جهان ،صندوق جمعیت ملل متحد و تمویل کنندگان جهانی اند که مصارف بخش صحی ما را نیز تمویل می کنند .
داکتر انوری درقسمت بسته های معلوماتی گفت که این بسته ها برای تداوی است برای رفع اختلالات زمان حاملگی وبعد از حاملگی ساخته شده است و تداوی و یا مدیریت خونریزی زمان ولادت ویا بعد از ولادت یک معیار است. 
به گفته انوری، در تمام شفاخانه ها  پوستر های بزرگ تهیه شده است و همین قسم بعضی بسته های آموزشی که مراقبت های زمان حاملگی و بعد از حاملگی بر مادران را آموزش می دهد.
وی افزود که این بسته با استفاده از معیارهای سازمان صحی جهان آماده شده و به دسترس تمام مراکز صحی قرارداده شده است .
سحرکه در ولایت بدخشان زندگی میکند، می گوید مادر وی هنگام ولادت از اثر خونریزی شدیدی که داشت در مسیر راه مرکز صحی جانش را از دست داده است چون مراکز صحی از قریه شان دورتر است .
از سوی یی هم برخی از داکتران نسایی ولادی پیشنهاد می‌ کنند که باید در هنگام بارداری سهولت ها از سوی خانواده ها فراهم شود و از ناحیه روحی و روانی به مادران توجه شود.
حفیظه عمرخیل معاون شفاخانه ملالی زیژنتون در کابل به خبر نگار آژانس باخترگفت که خانواده ها باید به مادران سهولت فراهم کنند، اجازه دهند تا مادران به مراکز صحی مراجعه کنند، همچنان در بخش تغذی آنان توجه شود تا مادران  از لحاظ روحی و روانی آرامش داشته باشند.
دسترسی زنان در افغانستان به ویژه در ولایت های نا امن به مراکز صحی کمتر است از این رو میزان مرگ و میر مادران و نوزادان زیادتراست .
به گفته داکتر عمرخیل، دسترسی محدود به خدمات صحی، رفتار نادرست خانواده‌ها و اجازه نیافتن زنان برای معالجه نزد داکتران از جمله عواملی است که سبب مرگ میر مادران و نوزادان می شود .نیلوفر دانش 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا