امنیت

کشف مواد مخدردرقندهار

پولیس درشهرقندهاردونفررا هنگام قاچاق هیرویین به کابل دستگیرکرده است.

 این افراد ایروزازهده ی کابل درشهرقندهاردستگیرشده اند.

 پولیس قندهاردرخبرنامه ای گفته است که این افراد می خواستند هیرویین را به کابل قاچاق نمایند.

  در یک رویداد دیگر، پولیس درقندهار دست کم هشتاد کیلوگرام چرس را که به کابل قاچاق می شد دیروزبه دست آورده اند.

 به اساس معلومات پولیس ، قاچاقبران این مواد را درسه بوجی به شکل ماهرانه یی جاسازی کرده بودند ومی خواستند آنرا ازطریق موترهای ترانسپورتی به کابل قاچاق نمایند.

 پولیس می گوید که درین ارتباط کسی دستگیرنه شده است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا