امنیت

کمپاین دستگیری فروشنده گان مواد مخدر در ولایت کابل

کابل/30/جدی/باختر

منسوبان پولیس ملی اقدام به دستگیری فروشنده گان مواد مخدر را در ولایت کابل آغاز نموده اند.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله به آژانس اطلاعاتی باختر، کمپاین دستگیری معتادین و فروشنده گان مواد مخدر از تاریخ بیست و یک جدی سال روان در کابل آغاز بکار نموده و الی اکنون به موفقیت کامل ادامه دارد. به گفته منبع، دست آوردهای که تاکنون از اثر سعی و تلاش منسوبان پولیس ملی بدست آمده، به تعداد سی و یک واقعه فروش مواد مخدر شناسایی گردیده سی و دو تن فروشنده مواد مخدر دستگیر، بیشتر از سه کیلو گرام هیروئین دو کیلو و پنجصد گرام تریاک، پنجاه کیلو وچهار صد گرام چرس، یک هزار و هشتاد و هفت بوتل مشروبات الکولی، سیزده سیت مبایل، یک میل تفنگچه و یک هزار دالر امریکایی از نزد مظنونین به دست آمده است.

قابل یاد آوری است که طی یک همآهنگی مشترک جمع آوری معتادین آغاز و در ساحه جنگلگ جای مناسب به ایشان در نظر است که تحت مدوا و نظارت قرار گیرند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا