اخبارفرهنگ

کمیتهٔ اصلاح لوحه ها:  اصناف شهر پل علم، به اصلاح لوحه های شان اقدام کنند

پل علم/ 7 دلو / باختر

کمیتهٔ اصلاح لوحه ها و تابلو ها در لوگر در نشستی فیصله کردند که مالکان اصناف شهرپل علم، لوحه های شان را با واژه های زبان های ملی برای نگهداری فرهنگ کشور اصلاح کنند.

عبدالرحمن تسل رییس اطلاعات وفرهنگ لوگر، هدف ازایجاد این کمیته را نظارت، بررسی واصلاح لواحه ها، تابلوها، اصول نوشتاری، ادبیات و جلوگیری از واژه های بیگانه، با رعایت دقیق واصول نوشتاری واستفاده از زبان های ملی عنوان کرد.

اعضای این کمیته به منظور نظارت و بررسی از چگونگی نصب لوحه ها، تابلو ها و اعلانات از داخل شهرپل علم دیدن کردند و عملآ با اصناف مختلف شهر که در نصب لوحه ها، تابلو های تبلیغاتی که از کلمات بیگانه استفاده کرده اند، تبادل نظر صورت گرفت و بر اصلاح آن مطابق به قانون و طرزالعمل تاکید کردند.

این کمیته به مالکان اصناف شهر و فروشگاه ها که در لوحه های شان نواقص نوشتاری وجود داشت، هدایت داد که الی ده روز لوحه های شان را اصلاح کنند، در غیر آن با آنان برخورد قانونی می شود.

عبدالرحمن تسل افزود که کمیتۀ اصلاح لوایح و تابلوها به اساس قانون و حکم رییس جمهوری اسلامی افغانستان به منظور اصلاح لوحه ها و اعلانات برای نگهداری فرهنگ، عنعنات وارزش های کشور ایجاد شده است.

به گفتۀ وی، اعضای این کمیته متشکل از ادارات ریاست اطلاعات و فرهنگ، شاروالی، صحت عامه، قومندانی امنیه، مخابرات وتکنالوژی، تجارت و صنایع ، امنیت ملی و اتحادیۀ پیشه وران است.

محفوظ حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا