سیاست

کمیته های جرگه عنعنه یی جلسه نمودند

بحث روی تداوم برنامه صلح از آجندا امروز کار کمیته های جرگه عنعنه یی را تشکیل می داد.

درآغاز کار جلسه کمیته ها، گزارشی از کارکردهای شورای عالی صلح از بدو ایجاد تا شهادت پروفیسور استاد برهان الدین ربانی به نماینده گان ارایه شد.

بعداز مطالعه کارکردهای شورای عالی صلح، نماینده گان روی شش نکته مهم در مورد نحوه تداوم برنامه صلح و تامین ثبات در کشور به بحث پرداختند.

به گزارش آژانس اطلاعاتی باختر،تغییرات در پالیسی حکومت در امر آشتی ملی، راه های بهتر اعتماد سازی از سوی حکومت برای جلوگیری از مداخلات کشورهای منطقه، رویدست گیری اقدامات موثر که نتایج بهتر در زمینه ی تامین صلح بدست آید، راه های تسریع، تحکیم و تقویت روند پیوستن مخالفان به پروسه صلح در ولایات، بررسی راه های معقول برای مذاکره و مفاهمه با مخالفین به منظور رسیدن به صلح عادلانه در کشور و پیام و توقعات نماینده گان جرگه از مردم افغانستان، مخالفان مسلح، کشورهای همسایه و جامعه بین المللی برای موفقیت برنامه صلح و آشتی ملی نکات شش گانه مورد بحث امروزی کمیته های کاری جرگه عنعنه یی بود. تمام اعضای کمیته ها تاکید داشتند که پیش شرط مذاکره و صلح با طالبان و تداوم پروسه صلح بعد از آغاز تحقیق و بررسی شهادت استاد برهان الدین ربانی شهید صلح صورت گیرد.

قرار است فردا مشوره ها ونظریات کمیته های کاری نماینده گان در مورد امضای توافقنامه استراتیژیک با امریکا و نحوه مذاکره با مخالفان مسلح دولت به جلسه عمومی ارایه گردد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا