جامعه

کمیته های مدیریت برنامه ملی میثاق شهروندی درولایت فاریاب ایجاد شد

کابل باختر6 حوت
کمیته های مدیریت برنامه ملی میثاق شهروندی دیروز درولسوالی ها و مرکز ولایت فاریاب ایجاد شد.
به اساس معلومات اداره اطلاعات عامه برنامۀ ملی میثاق شهروندی وزارت احیا و انکشاف دهات به آژانس باختر، هدف از ایجاد کمیته های مذکور، به میان آوردن زمینه های همکاری نزدیک و تأمین هماهنگی بهتر بین شوراهای انکشافی قریه ها ، محل ها، واحد های اداری وشرکای کاری برنامه ملی میثاق شهروندی ، درسطح ولسوالی ها و مرکز ولایت می باشد .
به گفته منبع درنشستی که به این مناسبت درآن ولایت به اشتراک  نمایند گان ریاست‌های صحت، معارف، زراعت، آبیاری ومالداری، مالیه ، شاروالی، مسوولان برنامۀ میثاق شهروندی و موسسات همکار برگزارشده بود ، سخنرانان ایجاد کمیته های مدیریت برنامه ملی میثاق شهروندی را گام ارزشمند درراستای پیش برد بهتر اموردانستند .
طبق یک خبردیگر،  کمیته های مدیریت برنامه ملی میثاق شهروندی دیروز درشماری از  ولسوالی ها ی  ولایت لوگرنیز ایجاد شده است.  احمدضیا احمدی 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا