اخباراقتصاد

کمیسیون تدارکات ملی : هفتاد و سه مورد تدارکاتی ، مورد بررسی قرار گرفت

کابل/7جدی/باختر

جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی به ریاست محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان روز گذشته در ارگ برگزار شد.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در این جلسه به شمول طرح تسریع روند تدارکات نهادهای دفاعی و امنیتی، ۷۳ مورد تدارکاتی شامل اعطای قرارداد، تعدیلات، یادداشت ها، درخواست های هدایت، تحقق فیصله های قبلی کمیسیون و همچنان فسخ قرارداد، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در آغاز جلسه، طرح پیشنهادی شورای امنیت ملی جهت تسریع روند تدارکات وزارت های دفاع ملی و امور داخله به گونۀهمه جانبه، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 جلسه با آن که بر ایجاد یک واحد مختص برای پیشبرد تدارکات وزارت های دفاع ملی و امور داخله در اداره تدارکات ملی تصمیم اتخاذ کرد، خاطرنشان کرد که شورای امنیت ملی می تواند جهت اطمینان از انجام به موقع آن، نظارت به عمل آورد.

همچنان تاکید شد که در دراز مدت بالای طرح فعال سازی تصدی ها از جمله تصدی های ارزاق و حفظ و مراقبت تاسیسات منحیث دو اولویت ضروری کار صورت گیرد.

محمد اشرف غنی در زمینۀ تحقق فیصله های متذکره، تصریح کرد که در این شرایط حساس امنیتی، فداکاری ها و قربانی های نیروی های قهرمان دفاعی و امنیتی کشور برای دولت و مردم افغانستان ارزش بی شایبه دارد، بنابرین دفتر شورای امنیت ملی، واحد مختص اداره تدارکات ملی، وزارت های مالیه، دفاع ملی و امور داخله در همکاری نزدیک باهم تلاش کنند تا مشکلات اکمالات اعاشه یی و سایر ضروریات این نیروها را به صورت اساسی مرفوع شود.

 همچنان طبق اجندا، کمیسیون تدارکات ملی ۷۳ مورد تدارکاتی را که مربوط به نهادهای مختلف می شد،  مورد بررسی قرار داد و در این رابطه فیصله های مقتضی اتخاذ شد. از سوی هم در رابطه به  ۴ درخواست هدایت، ۳ یادداشت و ۵ تحقق فیصله های قبلی کمیسیون و فسخ یک قرارداد، به ادارات مربوطه آنها، هدایات لازم داده شد. #صائم

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا