جامعه

کنفرانس مشوره دهی بر گزارشد

کابل باختر/ 1/ دلو

شبکه محافظتی اطفال امروز در کابل کنفرانس مشوره دهی را برگزار نمود.

 این شبکه که درهمکاری با وزارت کار و امور اجتماعی در بخش اطفال آسیب پذیر کار میکند، پنج سال قبل به کار خود درافغانستان آغاز کرد.

به گفته واصل نور مهمند، معین وزارت شهدا ، معلولین و امور اجتماعی ، این شبکه از بدو ایجاد تاکنون توانسته از جمله شش اعشاریه پنج ملیون طفل آسیب پذیر ، دو عشاریه پنج ملیون و هشتاد و هفت هزار طفل را در بیست و هشت ولایت و پنجاه و شش ولسوالی تحت پوشش قراردهد.

 به گزارش خبرنگار آژانس اطلاعاتی باختر، دراین کنفرانس در رابطه به جستجو  بهتر استمداد به اطفال آسیب پذیر بحث گردید.

این کنفرانس ازجانب موسسه زار ، اداره یونیسف کارو اموراجتماعی و سایر ادارات و موسسات بین المللی که دربخش اطفال کارمیکنند برگزار شده بود.

معین امور اجتماعی به اعضای شبکه وعده داد تا جهت حل بهتر مشکلات اطفال استراتیژی جدید اطفال روی سرک را درولایات هرچه زودتر تطبیق و دفتر جدید را به نام سکرتریت درچوکات وزارت کار و امور اجتماعی ایجاد نمایند تا بتواند با سایر اعضای شبکه روابط برقرارکند .

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا