اخبارامنیت

یازده عضو القاعده، آموزگاران افراد طالبان درهلمند، کشته شدند

لشکرگاه ۸ جدی باختر

یازده عضو القاعده که گفته می شود درهلمند مشغول آموزش حمله های هراس افگنانه به افراد وابسته به گروه طالبان بودند، دریک حملۀ هوایی کشته شدند.

به اساس گزارش ها، این حمله دیشب هنگامی انجام شد که اعضای القاعده به افراد گروه طالبان شیوه های ماین گذاری و استفاده ازجنگ افزارسنایپرودوربین های شب بین را آموزش می دادند.

دراین حملۀ هوایی دو عضو مهم گروه طالبان نیز کشته شدند.

یک مقام ارشد قول اردوی میوند درجنوب غرب کشور، حملۀ قوای هوایی برمرکز مشترک اعضای القاعده وطالبان در هلمند را تایید کرد.

اوگفت اعضای القاعده درمخفیگاهی درحومۀ بازارولسوالی ناوه،  به طالبان شیوه های ماین گذاری واستفاده ازجنگ افزارسنایپرو دوربین های شب بین را آموزش می دادند که قوای هوایی دست به کارشد و آنان را آماج قرارداد.

این مقام ارشد قول اردوی میوند می گوید که دراین حملۀ هوایی یازده عضو القاعده و دو فرد مهم گروه طالبان کشته شدند.

تاکنون هویت اعضای کشته شدۀ القاعده دراین حملۀ هوایی فاش نشده است اما گفته می شود که شماری از آنان شهروندان خارجی بودند.

ملا مسعود احمد مشهوربه حقبین قومندان ارشد گروه طالبان که گفته می شود مسوولیت ارتباط ونگهداری هراس افگنان خارجی وسهل سازی حمله های هراس افگنانه دربخش هایی از جنوب کشوررا به دوش داشت، یکجا با اعضای القاعده کشته شد.

دراین حمله، مخفیگاه مشترک اعضای القاعده وطالبان با همه تجهیزات جنگی آن با خاک یک سان شد.

دست کم سه روز پیش نیز درحمله های قوای هوایی درولسوالی ناوۀ هلمند، چهارعضو القاعده کشته شدند.

این درحالی است که گروه طالبان به ویژه پس ازامضای پیمان با ایالات متحدۀ امریکا، اعلام کردند که دیگر پیوندی با شبکۀ القاعده و دیگرگروه های تروریستی خارجی ندارند.

بندی ازمواد پیمان امریکا با گروه طالبان برآن است که طالبان باید ارتباط شان با گروه های هراس افگن خارجی ازجمله القاعده را قطع کنند و وارد گفت وگو های صلح با حکومت افغانستان شوند.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا