اخبارجامعه

یک جادۀ کانکریتی درولسوالی کوت ننگرهار ساخته شد

جلال آباد/ ۵ دلو /باختر

 ساخت جاده یی برای باشندگان کوت ننگرهارسهولت فراهم کرد.

این جاده یک هزارویک صد متردرازا و چهارمترپهنا دارد و ده ها روستای کوت را به هم  و به جادۀ عمومی وصل کرده است.

یک مسوول ریاست احیا وانکشاف دهات ننگرهاربه آژانس باخترگفت که این جاده را به خواست روستا نشینان ساخته است.

روستا نشینان درکوت ازساخت این جاده خورسند اند و می گویند استفاده از آن باعث رفاه ورشد اقتصاد آنان خواهد شد.

تاپیش ازاین هزاران باشندۀ ولسوالی کوت برای انتقال فراورده های زراعتی و بیماران شان به بازارها و شفاخانه های شهرمجبوربودند با پرداخت پول بیشتر، راه های پرخم و پیچ و دشوارگذررا بپیمایند.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا