امنیت

یک قوماندان طالبان مسلح درقندهار دستگیرشد

قندهار22جدی باختر

درنتیجه یک درگیری مسلحانه درقندهاریک قوماندان طلبان با شش فرد زیرامرش ازسوی نیروهای افغان دستگیرشدند.

این درگیری روزگذشته درقریه زنگ آباد ولسوالی پنجوایی بعد ازآن رخ داد که طالبان مسلح بالای قطارنیروهای مشترک پولیس واردوی ملی حمله مسلحانه نمودند.

 پولیس قندهار با ارسال خبرنامه ای به آژانس اطلاعاتی باختر گفته است که درجریان این درگیری یک قوماندان محلی طالبان مسلح با شش فرد زیرامرش دستگیرشدند.

به گفته منبع،  از نزد آنهاتعدادی جنگ افزارنیز به دست آمده است.

به اساس معلومات این خبرنامه، درجریان این درگیری به نیروهای افغان وافراد ملکی آسیب  نه رسیده است.

 طبق گزارش ها، نیروهای مشترک اردو وپولیس برای دستگیری دوطالب مسلح به این منطقه رفته بودند که آماج حمله طالبان قرار گرفته اند.

درخبرنامه پولیس قندهارگفته شده ، این دوطالب مسلح نیزکه متهم به انجام ده ها رویداد تروریستی درقندهاراند ، ازسوی نیروهای مشترک اردو وپولیس بازداشت  واز نزد آنها تعدادی جنگ افزار ومواد انفجاری نیز به دست آمده است ..

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا