اخباراقتصادجامعه

۱۹۰ پروژۀ منابع آب و توسعه، تکمیل شده است و۲۷۶ پروژۀ دیگر تحت کار قرار دارد

کابل/۲ دلو / باختر

ادارۀ ملی تنظیم امور آب در سال مالی ۱۳۹۹ به گونۀ مجموعی ۴۶۶ پروژه آب را در ۳۴ ولایت کشور که شامل بندهای بزرگ، سربند، کانال و چکدم می شود برنامه ریزی کرده است که از این جمله ۱۹۰ پروژه تکمیل شده است و ۲۷۶ پروژۀ دیگر تحت کار است.

رشاد حکیم، رییس مالی و اداری ادارۀ ملی تنظیم امور آب که امروز در برنامۀ حسابدهی دولت به ملت، در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت گزارش می داد، گفت: این اداره هم اکنون سروی و دیزاین ۱۳۷۳ پروژه را که شامل بندها، کانال ها، سربندها و چکدم ها می شود در ۳۴ ولایت تکمیل و آماده تدارکات کرده است که شامل پلان سال ۱۴۰۰ شود.

 ادارۀ ملی تنظیم امور آب در سال مالی ۱۳۹۹ مجموعاً ۲۹ فعالیت عمده را به شمول ۱۰ فعالیت عمدۀ خارج از پلان انجام داده است که از آن جمله ۲۵ فعالیت تکمیل شده است و ۶ فعالیت درحال اجرا قرار دارد.

 ادارۀ ملی تنظیم امور آب در بخش های مدیریت آب؛ منابع آب و توسعۀ منابع آب، دست آوردهای عمده دارد که از آن جمله ترتیب ۸ مقرره و ۳۵ طرزالعمل، ترتیب پالیسی آب های فرامرزی، ترتیب پالیسی ملی مدیریت سیلاب و خشک‌سالی و ترتیب پالیسی آب های زیر زمینی در بخش حکومتداری آب؛ نصب ۳۰ استیشن های کیبلی درپنج حوزه دریایی، نصب۳۰ دستگاه هایدرومیتورولوژی جهت تعیین مقدار بارندگی، تأسیس مرکز خدمات پیش‌گویی وهشداردهی سیلاب و خشک‌سالی هایدرولوژیکی، وصل سازی ۷۵ استیشن هایدرولوژِیکی به سیستم تلی متری و جمع آوری منظم ارقام ۱۴۱ استیشن جهت سنجش برف، در بخش منابع آب و پیشبرد کار ساخت ۸ بند بزرگ کشور، شامل سازی ۶۱ بند بزرگ و متوسط جهت مطالعات اقتصادی و تخنیکی وعقد قرارداد مطالعات امکان سنجی بند آبیاری لوری ارغستان، از دست آوردهای عمده در بخش توسعۀ منابع آب دانسته می شود.

 او همچنان گفت که کار ۴۹ پروژه چکدم در ۵ حوزه دریایی کشور تکمیل شده است، ۱۱۹ پروژۀ چکدم تحت کار قرار دارد، دیزاین ۷۹۰ پروژۀ چکدم و ۵۵۹ پروژۀ بند، سربند و تحکیم سواحل تکمیل شده است.

رییس مالی و اداری ادارۀ ملی تنظیم امور آب تصریح کرد که ترتیب اسناد تقنینی و طرزالعمل های کاری اداره، بررسی ۲۵ واحد مرکز و ولایتی، بررسی ۲۰۳ پروژه وارائۀ۳۹۲ سفارش اصلاحی جهت بهبود اصلاحات، تادیب ۲۵ کارمند مرکزی و ولایتی و معرفی ۳۰ تن از کارمندان به نهاد های عدلی وقضایی، بررسی ۳۱ دوسیۀ ارسالی ریاست امنیت ملی وتکمیل پروسه کشفی ۱۲ دوسیه ارسالی اداره لوی څارنوالی و ارسال آن به منظور اجراات بعدی، از اقدامات عمدۀ ادارۀ ملی تنظیم امور آب در راستای مبارزه با فساد اداری از دیگر برنامه‌های این اداره در سال ۹۹خرشیدی بوده است.

حکیم با اشاره به این که ادارۀ ملی تنظیم امور آب دومین ادارۀ مصرف کننده در سطح حکومت است، گفت که در سال مالی ۱۳۹۹ خرشیدی این اداره ۹۲ درصد بودجۀ انکشافی اش را به مصرف رسانیده است.

او تاکید کرد که حکومتداری آب، برنامۀ موجودیت منابع آب، برنامۀ توسعه منابع آب و برنامۀ تخصیص و تنظیم آب، از برنامه های آیندۀ اداره ملی تنظیم امور آب است. نازیلا عزیزی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا