اخبارفرهنگجامعه

جلسه کمیته حج، عمره و زیارت برگزار شد

کابل/۳۰جدی/ باختر
جلسهٔ کمیتهٔ حج، عمره و زیارت، به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و رییس آن کمیته امروز در قصر صدارت عظمی برگزار شد. در این جلسه طرح وزارت ارشاد، حج و اوقاف در مورد تعمیر مرکز وزارت در کابل و تعمیر بعثه در کشور سعودی و اسکان حجاج، طرح تدارک ترانسپورت هوایی برای حجاج در سال ۱۴۰۰، طرح ادارهٔ حج به عنوان یک نهاد مستقل، طرح برای معلمان و ناظمان حج برای سال‌های آینده جهت بهبود عرضهٔ خدمات و تدارک سکن حجاج برای سال ۱۴۰۰مورد بحث و بررسی قرار گرفت. ابتدا وزیر ارشاد، حج و اوقاف گزارش داد که آن وزارت از سال‌ها قبل تا هنوز در یک تعمیر که ابتدا مسکونی بود و بعد در استملاک وزارت ارشاد، حج و اوقاف قرار گرفته است موقعیت دارد. وزیر ارشاد، حج و اوقاف گفت که این وزارت ۲۲ ریاست دارد و تشکیلات اداری آن گسترده شده است که نیازمند ساختمان جدید است. وی همچنان در ارتباط به تعمیر بعثه در سعودی برای اسکان حجاج گزارش داد و گفت که برای اسکان حجاج در شهر مقدس مکه و مدینه با مشکلات بسیار روبرو اند و نیازمند ساخت تعمیر بعثه در کشور سعودی است. وزیر ارشاد، حج و اوقاف گفت که ساخت تعمیر جدید علاوه بر سهولت‌ها برای اسکان حجاج، سطح مصارف را کاهش می‌دهد و حتی می‌تواند بر عواید وزارت تأثیر مثبت داشته باشد. استاد دانش معاون رییس جمهور گفت که طرح ارائه شدهٔ وزارت ارشاد، حج و اوقاف یک طرح خوب و برای بهبود وضعیت و خدمات رسانی برای حجاج بی نهایت مهم است. معاون رییس جمهور تصریح کرد که در عربستان سعودی کشورهای اسلامی علاوه بر سفارت، دفتر دایمی برای حج و تعمیرهایی برای بعثه دارند. این طرح پس از بحث و تبادل نظر اعضای کمیته حج، عمره و زیارت مورد تأیید قرار گرفت و به وزارت ارشاد، حج و اوقاف هدایت داده شد که یک طرح مدون برای ساخت تعمیر بعثه به صورت جداگانه تهیه کند و به جلسهٔ کابینه ارائه کند و همچنان وزارت ارشاد، حج و اوقاف با وزارت شهرسازی و اراضی در رابطه به ساخت تعمیر وزارت صحبت کند و نتیجهٔ آن را به جلسهٔ کابینه ارائه کند. در بخش دیگر جلسه امروز طرح تدارک ترانسپورت هوایی برای حجاج در سال ۱۴۰۰ مورد بحث قرار گرفت. وزیر ارشاد، حج و اوقاف گزارش داد که روند ترانسپورت هوایی حجاج همه ساله با مشکلات و دشواری‌هایی روبرو می شود. وی گفت که قراردادهای کوتاه مدت مشکلات را در هماهنگی و انتقال حجاج به وجود می آورد و نیاز است که با یک شرکت هوایی به صورت دراز مدت قرار داد شود. در این ارتباط ادارهٔ هوانوردی ملکی، ادارهٔ تدارکات ملی و اعضای جلسه هرکدام نظرات و پیشنهاد های خود را مطرح کردند. بعد از بحث‌های مفصل این طرح را کمیتهٔ حج، عمره و زیارت مورد تأیید قرار داد و به وزارت ارشاد، حج و اوقاف هدایت داده شد که در یک کمیتهٔ تخنیکی با حضور نمایندگان اداره هوانوردی ملکی و اداره تدارکات ملی مسایل و مشکلاتی که در قراردادها وجود دارد بررسی شود و یک طرح مدون به کمیسیون تدارکات ملی ارائه شود. همچنان طرح ادارهٔ حج به عنوان یک نهاد مستقل مورد بحث قرار گرفت. وزیر ارشاد، حج و اوقاف گفت که تمرکز و بیشترین وقت این وزارت به روند حج مصرف می شود و کمتر به مسایل ارشاد و اوقاف پرداخته شده است. وی گفت که مسجد و منبر یک جایگاه بی نهایت مهم برای ارشادات و توسعهٔ فرهنگ اسلامی دارد. وزیر ارشاد،حج و اوقاف گفت که برای توجه بیشتر بر اوقاف و ارائه خدمات بهتر برای حجاج نیاز است که یک ادارهٔ مستقل برای روند حج ایجاد شود. استاد دانش معاون رییس جمهور گفت که منبر و مسجد برای گسترش فرهنگ اسلامی و جلوگیری از افراطیت نقش برجسته دارد. وی تصریح کرد که وزارت حج برای بومی سازی و گسترش معارف اسلامی تا هنوز ضعیف عمل کرده است. معاون رییس جمهور گفت که وزارت ارشاد، حج و اوقاف در شرایط کنونی مسوولیت مهم و دشوار دارد و باید نقش اثر گذار در راستای ارشادات اسلامی داشته باشد. این طرح را پس از بحث و تبادل نظر، کمیته حج، عمره و زیارت مورد تأیید قرار داد. به وزارت ارشاد، حج و اوقاف هدایت داده شد که یک کمیته تخنیکی برای بررسی و مطالعه بیشتر این موضوع در وزارت ایجاد کند تا پس از بررسی و غنامندی این طرح، آن را به کابینه ارائه کند. در جلسه امروز طرحی برای معلمین و ناظمین حج برای سال‌های آینده جهت بهبود عرضه خدمات به حجاج نیز مورد بحث قرار گرفت. وزیر حج گفت که معلمانی که برای راهنمایی و همکاری برای حجاج در نظر گرفته می‌شوند، کار خدمات رسانی را نیز انجام می‌دهند. وی گفت که ما پیشنهاد می کنیم که علاوه بر مرشد، ناظم نیز استخدام شود. این طرح پس از بحث و تبادل نظر مورد تأیید قرار گرفت و به وزارت ارشاد، حج و اوقاف هدایت داده شد که یک طرزالعمل با تمام جزئیات لازم در زمینهٔ انتخاب معلم و ناظم تهیه و به کابینه ارایه نمایند. در بخش آخر جلسه تدارک سکن حجاج مورد بحث قرار گرفت. وزیر ارشاد، حج و اوقاف گفت که برای ارائه خدمات به حجاج هم اداره تدارکات ملی و هم وزارت ارشاد، حج و اوقاف نقش دارد و این مسأله در نظارت و کیفیت خدمات مشکلات را به وجود آورده است. در جلسه فیصله شد که وزارت ارشاد، حج و اوقاف با ادارهٔ تدارکات ملی در باره مشکلات و چالش‌هایی که سال‌های قبل وجود داشت دو باره بررسی های لازم انجام بدهند و مطابق تجربهٔ گذشته موضوع را حل کنند و نتیجهٔ آن را به کمیسیون تدارکات ملی ارائه کنند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا