سیاست

د افغا نستان د اسلا مي جمهوريت د جمهور رئيس حامد کرزي له خوا درو ما نيا د جمهور رئيس ترايان باسيسکو په نا مه ددغه هيواد د ملى ورځې له ا مله بخارست ته دمبار کۍ پيغام ليږل شوى دى

د افغا نستان د اسلا مي جمهوريت د جمهور رئيس حامد کرزي له خوا درو ما نيا د جمهور رئيس ترايان باسيسکو په نا مه ددغه هيواد د ملى ورځې له ا مله بخارست ته دمبار کۍ پيغام ليږل شوى دى

په پيغا م کې ويل شوى دى خوښ يم چې د افغا نستان د خلکو په استا زيتو ب ددوست هيواد رو ما نيا د ملى ورځې له ا مله دډيرو ښو مبارکيو مر اتب تاسو اودرو ما نيا دوستو خلکو ته وړا ندى کوم

رو ما نيا د افغا نستان د نړيوالو دوستا نو له جملې بلل کيږي اوبشپړ ډاډ لرم چې د افغا نستان او رو ما نيا ترمنځ اوسني دوستا نه اړيکى او همکاري به د هري ورځې په تيريدو سره لا زيات ټينګښت او پرا ختيا و مو مي

دغه را ز له همدې ا مله دبهرنيو چارو د وزير ډا کتر زلمي رسول له خوا درو ما نيا جمهوريت د بهرنيو چارو د وزير بتو دوربيکانسکى په نا مه دغه هيواد ته د مبارکۍ پيغام ليږل شوى دى

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا